ทำความเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศง่ายๆ

ทำความเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศง่ายๆ

ทำความเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศง่ายๆ สวัสดีค่ะผู้อ่าน วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงเรื่องเทคโนโลยีอวกาศค่ะ ผู้อ่านเคยสงสัยไหมคะ ว่านักวิทยาศาสตร์ขึ้นไปศึกษาดาวเคราะห์ได้อย่างไร และเราสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากต่างประเทศได้อย่างไร

เทคโนโลยีอวกาศคือการนำความรู้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศนั้นเองค่ะ ถัดมาเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ในการสำรวจอวกาศ ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศมีหลายอย่างเลยค่ะ

กล้องโทรทรรศน์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากล้องดูดาว เป็นทัศนูปกรณ์ซึ่งประกอบด้วย เลนส์นูนสองชุดทำงานร่วมกัน หรือ กระจกเงาเว้าทำงานร่วมกับเลนส์นูน เลนส์นูนหรือกระจกเงาเว้าขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านใกล้วัตถุทำหน้าที่รวมแสง ส่วนเลนส์นูนที่อยู่ใกล้ตาทำหน้าที่เพิ่มกำลังขยาย การเพิ่มกำลังรวมแสงช่วยให้นักดาราศาสตร์มองเห็นวัตถุที่มีความสว่างน้อย  การเพิ่มกำลังขยายช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถมองเห็นรายละเอียดของวัตถุมากขึ้น 

ทำความเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศง่ายๆ

ดาวเทียม เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นแล้วส่งไปโคจรรอบโลกเพื่อใช้ในการพยากรณ์และการติดต่อสื่อสาร เช่น ถ่ายภาพ ตรวจอากาศ โทรคมนาคม และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ดาวเทียมถูกส่งขึ้นสู่อวกาศโดยติดตั้งบนจรวดหรือยานขนส่งอวกาศ​  ดาวเทียมดวงแรกของโลกเป็นของสหภาพโซเวียตชื่อ สปุตนิก 1 (Sputnik 1)  ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2500 (ภาพที่ 1) นับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคอวกาศ   

ทำความเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศง่ายๆ

จรวดเป็นยานพาหนะเพื่อใช้ในการขนส่งยานอวกาศเพื่อให้หลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงของโลก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องอาศัยออกซิเจนในบรรยากาศมาใช้ในการสันดาปเชื้อเพลิง ทั้งนี้เพราะว่าจรวดมีถังบรรจุออกซิเจนอยู่ในตัวเอง  จรวดที่ใช้เดินทางไปสู่อวกาศจะต้องมีแรงขับเคลื่อนสูงมากและต่อเนื่อง เพื่อเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ซึ่งมีความเร่ง 9.8 เมตร/วินาที2  ในการเดินทางจากพื้นโลกสู่วงโคจรรอบโลก

ยานอวกาศเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการเดินทางเพื่อไปสำรวจอวกาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจโลกหรือเดินทางไปยังดาวดวงอื่น ยานอวกาศมี 2 ประเภท คือ ยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุม และยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ควบคุม  

ทำความเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศง่ายๆ

สถานีอวกาศเป็นยานอวกาศขนาดใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจโลกหรือเดินทางไปยังดาวดวงอื่น ยานอวกาศมี 2 ประเภท คือ ยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุม และยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ควบคุม  

ทีนี้ผู้อ่านก็รู้แล้วนะคะว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศมีอะไรบ้าง ต่อไปเราจะนำความรู้เรื่องเทคโนโลยีอวกาศไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ กันค่ะประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ เช่น ใช้สำหรับการพยากรณ์อากาศในดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา, ใช้บอกตำแหน่งของเครื่องรับสัญญาณบนพื้นโลกเช่นดาวเทียมนำร่องหรือ GPS, ใช้ในการแพร่กระจายสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมสื่อสาร, ใช้สำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรม ใช้สำรวจดวงดาวหรือวัตถุต่างๆ บนท้องฟ้า เช่น ดาวเทียมดาราศาสตร์ค่ะ

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : QuotesAboutSmile และ Keywordsfun