หญิงสาวประเทศอินเดีย กับการเสียภาษีเต้านม

การเสียภาษี มีมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันก็ยังมีการเก็บอยู่ การเสียภาษีแต่ละประเทสนั้นจะไม่เหมือนกัน อยู่ที่ผู้ปกครองประเทศจะกำหนด แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการเสียภาษีของทางประเทศอินเดีย เป็นภาษีที่คนวรรณะต่ำ(จัณฑาล) มีจุดประสงค์เพื่อรักษาระบบวรรณะไว้ จึงต้องเสียภาษีให้กับทางรัฐนั้นก็คือ ภาษีเต้านม

ความเป็นมา ก่อนตั้งกฏหมาย

เมื่ออดีตทางประเทศอินเดียในต้นปี 1900 ได้มีกฏหมายออกมาว่า หญิงอินเดียที่มีวรรณต่ำ จะต้องเปิดช่วงบนห้ามสวมใส่เสื้อผ้า ในยุคนั้นเป็นช่วงที่หญิงสาวทางประเทศอินเดีย ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีวรรณะต่ำ(จัณฑาล) หรือผู้หญิงชนชั้นล่าง โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาระบบการแบ่งวรรณะ และให้เกียรติหญิงที่มีวรรณะสูงกว่า อีกทั้งยังเป็นการแบ่งแยกให้เห็นถึงวรรณะว่าผู้ที่ปกปิดร่างกายส่วนบนนั้น มีวรรณที่สูงกว่า จัณฑาล ดังนั้นถ้าหญิงสาวในชนชั้นล่างคนไหน ใส่เสื้อผ้าปกปิดร่างกายส่วนบนถือว่าเป็นความผิดทางอาญา และกฎหมายนี้ก็ถูกปฎิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง 

การเสียภาษี เต้านม

ต่อมาศาสนาคริสต์ได้เข้ามามีบทบาทในประเทศอินเดีย เมื่อกลางศตวรรษที่ 19 ทำให้ชาวอินเดียหลายคนได้เริ่มหันมานับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งศาสนาคริสต์ก็มีข้อปฏิบัติธรรมเนียมที่ค่อนข้างแตกต่างจากธรรมเนียมในอินเดียที่ผ่านมา ทำให้หญิงสาววรรณะ(จัณฑาล)  ในประเทศอินเดียหลายคนเริ่มหันมานับถือศาสนาคริสและเรียกร้องต้องการที่จะสวมเสื้อผ้าปกปิดหน้าอก ทำให้หญิงสาวอินเดียที่มีวรรณสูงกว่า (จัณฑาล) ไม่พอใจ เนื่องจากกฏหมายการเก็บถาษีเต้านมนี้ มีไว้เพื่อให้เกียรติคนที่วรรณสูงกว่า แต่ด้วยกระแสของศาสนาคริสต์และการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทำให้ประเทศอินเดียได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยการเก็บภาษี ที่เรียกว่า ภาษีเต้านม หากหญิงจากวรรณะต่ำ คนไหนต้องการจะออกจากบ้านโดยต้องการปกปิดหน้าอก ก็จำเป็นที่จะต้องจ่าย ภาษีเต้านม การเก็บภาษีนี้ไม่ได้ขึ้นจากรายได้ของประชาชน แต่ขึ้นอยู่กับขนาดเต้านมของหญิงสาวนั้นๆ แม้แต่วัยรุ่นก็ถูกเรียกเก็บด้วยเช่นกัน ต่อมา กฏหมายนี้ก็ได้ถูกยกเลิกไปในปี 1924 ซึ่งก็ถือว่าเป็นเวลาที่นานพอสมควร

ในปัจจุบันการเก็บภาษีเต้านมก็ ยังเป็นที่พูดถึง และยังพบอยู่ในประวัติศาสตร์ทางอินเดียเช่นกัน เป็นกฏหมายอย่างหนึ่ง ที่ทางอินเดียให้ความสำคัญ และทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรกฏหมายนี้ก็ได้ถูกยกเลิกไป เพราะความไม่เป็นธรรมที่มากเกินกว่าประชาชนในประเทศอินเดียหลายๆคนจะรับไหว และทั่วโลกก็มองว่าเป็นกฏหมายที่โหดร้ายเกิดไปอีกด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Quotesaboutsmile และ Keywordsfun