ส่วนประกอบสำคัญที่ควรรู้ของ Web Application ระบบดูแลเว็บไซต์

ส่วนประกอบสำคัญที่ควรรู้ของ Web Application ในปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีนั้น ถูกพัฒนาไปไกลมาก และผู้พัฒนาทั้งหลายส่วนใหญ่มุ่งเน้นในการพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และการทำงานในระบบออนไลน์ต่างๆ วันนี้จึงอยากพาทุกท่านมาเข้าใจถึง ส่วนประกอบสำคัญที่ควรรู้ต่างๆ ของระบบกันค่ะ

ส่วนประกอบของเว็บแอปพลิเคชัน

Web Application จะประกอบไปด้วยการทำงานของระบบ เทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นตัวโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชั่น (web application) เว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server) เว็บเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ (web server software) ฐานข้อมูล (database) เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) และอื่น ๆ ซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีหน้าที่และการทำงานที่แตกต่างกันออกไป เราสามารถแยกส่วนประกอบของการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันออกเป็นสองส่วนหลัก ๆ คือ เทคโนโลยีฝั่งผู้ใช้งาน (client-side technology) และ เทคโนโลยีฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (server-side technology)

ส่วนประกอบของฝั่งผู้ใช้งาน

1. เว็บเบราว์เซอร์

เป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้งานใช้ในการเข้าถึงเว็บแอปพลิเคชัน โดยที่เมื่อเริ่มต้น ผู้ใช้งานทำการใส่ URL หรือว่าชื่อของเว็บไซต์ที่ต้องการเข้าใช้งาน เมื่อเบราว์เซอร์ได้รับชื่อของเว็บไซต์ก็จะทำการแปลงจากชื่อของเว็บไซต์เป็น IP address ผ่านทาง DNS ให้เป็นข้อมูลที่ใช้ในการแสดงผลให้กับผู้ใช้งาน

2. ส่วนต่อความสามารถเว็บและเบราว์เซอร์ (Web Plugin และ Browser Add-on/Extension)

Web Plugin (ส่วนต่อความสามารถเว็บ) คือโปรแกรมที่ถูกเขียนให้ทำงานร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ Web Plugin ที่เป็นที่รู้จักกันดีเช่น Adobe Flash, PDF reader, Silverlight, Java Applet, และอื่น ๆ 

Browser Add-one/Extension (ส่วนเพิ่มความสามารถเบราว์เซอร์) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเพิ่มความสามารถให้กับเบราวเซอร์ ซึ่งส่วนเพิ่มความสามารถเบราว์เซอร์เหล่านี้จะเน้นเพิ่มความสามารถให้กับเบราว์เซอร์ มากกว่าการประมวลผลเนื้อหาเว็บไซต์

3. ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

ระบบปฏิบัติการทำหน้าที่ในการจัดการกับทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ สร้างการเชื่อมต่อ ระหว่างเครื่องผู้ใช้งานและเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นการทำงานของระบบปฏิบัติการจะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานมองไม่เห็นแต่ก็มีความสำคัญมาก

ส่วนประกอบของเซิร์ฟเวอร์

1.  เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application)

เว็บแอปพลิเคชั่น ถือว่าเป็นหัวใจหลักของเว็บไซต์ เนื่องจากทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน รับและแสดงข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดการข้อมูลในฐานข้อมูล และอื่น ๆ เรียกได้ว่าเว็บแอปพลิเคชั่นเป็นซอฟต์แวร์ที่ให้บริการผู้ใช้งานทั่วโลกผ่านอินเทอร์เน็ต

2. เว็บเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ (Web Server Software)

Web server software เป็นโปรแกรมที่ทำงานอยู่บน web server ซึ่งหน้าที่หลักของ web server software คือการประมวลผล HTTP request ที่ได้รับมาและตอบกลับด้วย HTTP response อย่างไรก็ตาม web server software ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบันคือ Apache HTTP server และผู้ใช้งานมักจะใช้คู่กับ PHP และ MySQL

3. ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

ระบบปฏิบัติการบนฝั่งของเซิร์ฟเวอร์มีหน้าที่ในการจัดการกับทรัพยากรของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ อย่างเช่น CPU memory และ bandwidth เป็นต้น เนื่องจาก web application เป็นบริการที่เปิดให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ตลอดเวลา ดังนั้น ระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์จึงต้องมีความเสถียรและสามารถจัดการกับทรัพยากรของเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนประกอบสำคัญที่ควรรู้ของ Web Application ระบบดูแลเว็บไซต์ นั้นจำเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ที่สนใจ หรือกำลังศึกษาทางด้านนี้อยู่ ก็ควรที่จะรู้ว่าส่วนประกอบต่างๆนั้นมีความสำคัญ หรือจำเป็นขนาดไหนในการสร้างระบบ ก็หวังว่าบทความนี้จะช่วยทุกท่านได้นะคะ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Quotesaboutsmile และ Keywordsfun

สนใจสร้างเว็บไซต์ สามารถติดต่อได้ที่ smiledigitals