เกาะติดมาตรการเยียวยา ประกันสังคมมาตรา 40

เกาะติดมาตรการเยียวยา ประกันสังคมมาตรา 40 ล่าสุดสำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนในพื้นที่ 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม

 กลุ่มตกหล่นเงินเยียวยา 5,000 บาท ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยาได้แล้ว โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิ ม.40 ได้ที่ www.sso.go.th 

ทบทวนสิทธิ ม.40 ใครบ้างที่ยื่นทบทวนสิทธิได้

สำนักงานประกันสังคม เตรียมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐใน 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาได้ เฉพาะกลุ่มที่ตรวจสอบสิทธิทางเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th แล้วพบว่ามีสถานะ “ไม่ได้รับสิทธิ” และมีเงื่อนไขดังนี้

  • ผู้ประกันมาตรา 40 ใน 13 จังหวัดแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา ที่สมัครภายใน 31 ก.ค.64 และจ่ายเงินใน 10 ส.ค.64 
  • ผู้ประกันมาตรา 40 ใน 16 จังหวัดหลัง ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง ที่สมัครและชำระเงินในวันที่ 3 ส.ค.64
ทบทวนสิทธิ ม.40 เปิดโหลดแบบฟอร์มที่ www.sso.go.th เช็ควิธี-ข้อควรรู้ที่นี่

ทบทวนสิทธิ ม.40 รับเงินเยียวยาได้แล้ววันนี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานประกันคม(สปส.) ได้ทยอยโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน 29 จังหวัด ตามกำหนดไทมไลน์ของแต่ละกลุ่มจังหวัด พบว่า ผู้ประกันตนที่มีสิทธิตามเงื่อนไข ส่วนใหญ่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว

แต่ยังมีผู้ประกันตนบางส่วนที่พบว่า ตนเองมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ครบถ้วน คือ สัญชาติไทย ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ใน 29 จังหวัด แต่เข้าไปตรวจสอบสถานะตนเองในระบบเว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม แจ้งว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” จึงพลาดการโอนเงินเยียวยาที่ผ่านมา 

โดยขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้โอกาสให้ “กลุ่มผู้ประกันตนที่ตกหล่น” สามารถยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยาได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิได้ที่ www.sso.go.th

สำหรับวิธีการยื่นทบทวนสิทธิ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จะยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่ www.sso.go.th

ทบทวนสิทธิ ม.40 เปิดโหลดแบบฟอร์มที่ www.sso.go.th เช็ควิธี-ข้อควรรู้ที่นี่
ทบทวนสิทธิ ม.40 เปิดโหลดแบบฟอร์มที่ www.sso.go.th เช็ควิธี-ข้อควรรู้ที่นี่

กรอกแบบคำขอทบทวนสิทธิ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้ นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 

ทั้งนี้ เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

บทความก่อนหน้า พิธา ก้าวไกล ฟาดเบื้องหลังไฟเซอร์โดนเทลงอ่าวไทย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ QuotesAboutSmile และ Keywordsfun